Strona internetowa: MyMeest

Zakres: wsparcie przy projektowaniu layoutu / projekt Leniva Studio (wdrożenie: MyMeest)